Luqo: educatief spellenplatform voor het basisonderwijs
Terug naar overzicht

Literatuur

Beschrijving

Lees om de beurt hardop voor en doe een verdiepingsopdracht. Ontwikkel jouw 21e -eeuwse vaardigheden terwijl je wordt gestimuleerd om meer te lezen. Voorbeeld verdiepingsopdracht: 'Wat gebeurt erna? Schrijf de volgende vijf regels.'

Leerdoel

Speeltijd

30 minuten

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken

Probleem oplossen

Communiceren

Samenwerken

Zelfregulering

Kritisch denken

Kerndoelen

9

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

12

De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

54

De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.